1. 1.1 - Velkommen

    2. 1.2 - Fagpersoner

    3. 1.3 - Litteaturliste

    4. 1.4 - Kursdiskusjon