Skip to main content

Kurs i forebygging av plagiat | Norsk


UiT

Om dette plagiatkurset

Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt fokus på metoder som kan hindre at studenter tyr til plagiat eller ubevisst ender opp med å plagiere. Her kan nevnes god opplæring i akademisk skriving og referanseteknikker, økt fokus på læringsprosessene rundt det å skrive, utformingen av skriftlige eksamener og arbeidskrav m.m. Vi ser at plagiatproblematikken ikke er noe som kan løses av den enkelte faglærer alene, eller etter to timer med kurs på Universitetsbiblioteket. Her er det vesentlig at Universitetet i Tromsø tenker helhetlig og jobber med området fra flere synsvinkler, både faglig og administrativt. Dette innebærer blant annet å informere og følge opp studentene, sørge for at prosedyrer og forskrifter behandler temaet på hensiktsmessig vis og tilrettelegge for at faglærere har ressurser og den nødvendige kompetanse for å bidra til plagiatforebyggende arbeid.

Kurset er bygd opp omkring 6 tema. Man kan gå gjennom alle temaene i den rekkefølgen vi har listet dem opp, eller man kan konsentrere seg om de områder man har mest behov for akkurat nå. Hvert tema inneholder en tekst, noen ganger med videoinnslag. I tillegg har vi prøvd å finne fram til noen sentrale spørsmål det kan være verdt å diskutere eller tenke nærmere over. Disse er markert med egne tekstbokser. Helt til slutt i hvert tema har vi laget noen enkle, interaktive kontrollspørsmål, så du kan sjekke hvor mye av innholdet du har fått med deg.

Vi ser for oss at kurset kan følges av den enkelte faglærer, eller grupper av faglærere og andre som ønsker å lære mer om plagiat. Vår erfaring er at emnet egner seg godt til diskusjon fordi de fleste har en eller annen form for erfaring med temaet, og at man derfor kan lære mye av hverandre som går utover det vi får plass til i selve kurset.

Enroll